2547 sayılı Kanunun 35. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, mecburi hizmet yükümlülüğünün başka yükseköğretim kurumlarında ve […]
Kütahya İdare Mahkemesi’nin 17/12/2019 Tarihli ve E: 2019/279, K: 2019/758 Sayılı Kararı : “…öğretim elemanlarının […]
Ankara 16. İdare Mahkemesi 09/09/2020 Tarihli ve E:2019/2002, K:2020/1295 Sayılı Kararı   “…davacı ile davalı […]
Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2019 tarihli kararına konu davada Anabilim Dalı Akademik Kurulu’nun 27.12.2013 tarih […]
Mecburi hizmet yükümlülüğünün başka yükseköğretim kurumlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilemeyecek iken, eş durumu ve sağlık mazereti olması durumunda, mecburi hizmet yükümlülüğü, başka yükseköğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilebilir.
×