İdare Hukuku, idarenin idari nitelikteki işlem, eylem ve sözleşmelerine uygulanan bir hukuk dalıdır. İdare hukukunda […]
1-  Adayın Sağlaması Gereken Genel Şartlar Doktor öğretim üyeliğine atanmak isteyen aday öncelikle Öğretim Üyeliğine […]
DANIŞTAY KARAR ÖZETLERİ 1-Sağlık meslek lisesi müdürlüğü için yönetmelikte aranan tabip ya da sağlık yüksek […]
2547 sayılı Kanunun 35. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, mecburi hizmet yükümlülüğünün başka yükseköğretim kurumlarında ve […]
Kütahya İdare Mahkemesi’nin 17/12/2019 Tarihli ve E: 2019/279, K: 2019/758 Sayılı Kararı : “…öğretim elemanlarının […]
Ankara 16. İdare Mahkemesi 09/09/2020 Tarihli ve E:2019/2002, K:2020/1295 Sayılı Kararı   “…davacı ile davalı […]
×