Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma Ve Denklik Yönetmeliği’nin “Tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 3 maddesinde; “i) Mezuniyet […]
Bulgaristan ”Konstantin Preslavsky Üniversity of Shumen” üniversitesi “Dil ve Konuşma Terapisi” alanı mezunu olan müvekkilin, […]
Uluslararası Travnik Üniversitesi Hukuk bölümü mezunu olan müvekkilin yurt dışında kalış süresinin 201  gün olarak […]
Kosova Iliria Üniversitesi Hukuk bölümü mezunu olan müvekkilin yurt dışında kalış süresinin 192 (yüz doksan […]
Makedonya South East European Universitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlayan müvekkil tarafından, diplomasına denklik belgesi […]
Makedonya Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan müvekkilinin denklik belgesi verilmesine yönelik başvurusunun, hukuk alanında […]
Yurt dışında kalış süresi yetersizliğinden kazanılan dava sonrası yine aynı gerekçe ile ret kararı verilmiş […]
Müvekkilin “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” lisans diploması sonrası yapmış olduğu denklik başvurusunun Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun kararına […]
Dil ve Konuşma Terapisi mezunu müvekkilin başvurusu diğer ret nedenlerinden farklı olarak asgari müfredat standardının […]
×