Denklik Çalıştayının Tahlili : YÖK’ün Denklik Çalıştayında Gözden Kaçanlar 18 Ekim’de YÖK’te denklik çalıştayı gerçekleştirildi. […]
YÖK, alınan eğitimi değerlendirirken üniversitenin sıralamasını da bir değerlendirme kriteri olarak görmektdir. Bu açıdan eğitim […]
Azerbaycan’da görmüş oldukları eğitim sonucu ülkemize hizmet etmek için dönmüş olan ve yıllardır YÖK’ten denklik […]
Yükseköğretim Genel Kurulunun 15.12.2016 tarihli toplantısında; 2017 Seviye Tespit Sınavları ile ilgili köklü değişikliğe gidilmiştir. […]
Tercümanlık veya Filoloji vb Bölümlerden İstenen Dil Puanlarında YÖKDİL Kullanılabilecek Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ile Ankara […]
Akademik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafından Yükseköğretim alanında sunulan başlıca hukuki hizmetler şunlardır; Yurtdışındaki yükseköğretim […]
Denklik; Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans veya yüksek […]
×