Dava; XXX Üniversitesi’nde görev yapmakta olan davacı tarafından, 2020 Mart ayında yaptığı doçentlik başvurusunun asgari koşulları sağlamadığı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. ÜAK gerekçe olarak jüri üyesinin raporunu dikkate almış ve jüri bazı yayınları bilim alanı dışında olduğu gerekçesiyle asgari koşulları sağlamadığını ileri sürmüştür.

Dava konusu işlemin iptali için dava açılmış ve alınan bilirkişi raporunda Müvekkilin koşulları sağladığı bildirilmiştir.

Sonuç olarak açıklanan nedenlerle, Mahkeme tarafından dava konusu işlemin “Yürütmesinin Durdurulmasına” 07/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×