Asian Journal of Education and Training”, “International Journal of Educational Methodology” ve “International Journal of Applied Exercise Physiology” Adlı Dergilerle İlgili Karar

Spor Bilimleri bilim alanından yaptığı doçentlik başvurusu; “Asian Journal of Education and Training”, “International Journal of Educational Methodology” ve “International Journal of Applied Exercise Physiology” adlı dergilerin yağmacı/şaibeli olduğu iddiasıyla iptal edilen adayın bu işleme karşı açtığı davada Ankara İdare Mahkemesi tarafından şu şekilde karar verilmiştir:

Şaibeli Dergi Yargı Kararı Gerekçesi

“Dava dosyasında yer alan tüm bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporu bir arada değerlendirildiğinde, davacının 2021 Mayıs döneminde doçentlik başvurusu kapsamında sunduğu M-621-6079, M-622-6891, M-640-1498, M-624-1939 ve M-636-6274 sayılı eserlerin doçentlik başvurusunda kullanılmasında hukuka ve mevzuata engel bir durumun olmadığı, söz konusu eserler için öngörülen puanın eklenmesi durumunda davacının toplam puanının asgari başvuru koşullarını sağlamak açısından yeterli olduğu anlaşıldığından, davacının doçentlik başvurusunun asgari şartları sağlamadığı gerekçesiyle iptal edilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×