Başvuru Dönemi       : Ekim 2020

Komisyon                   : Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Sanat Tarihi

İddiaya Konu İhlal    : Tekrar Yayım(m.4/1-ç), Dilimleme (m.4/1-d)

İddianın özeti             : * A4 belirtilen ve özgün makale olarak sunulan eserin lisansüstü tezlerle ilişkili olmaması gerekir. Makaleye, kitabın metin ve kaynakçasında atıf yoktur. B6’da bildiri olarak sunulan başlık, D5’te özgün makale olarak ele alınmıştır. Derginin sempozyumun bildirilerinin basıldığı özel sayı olduğu belirtilmesine rağmen puan verilmiştir. A3 makalesi ile B7 bildiri eserleri aynı başlığı taşır. Makale XXX’ın dergisinde basılıyor, bildiri XXX’ın sempozyumunda sunuluyor.

Komisyon Tarihi      : 01.02.2021

Komisyon Kararı      : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.

 

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×