Başvuru Dönemi       : Mart 2020

Komisyon                   : Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Organizasyon

İddiaya Konu İhlal    : Tekrar Yayım(m.4/1-ç)

İddianın özeti             : Jüri üyesi raporunda kısaca A.1 ve C2.1 kodlu çalışmalar hakkında mükerrerlik iddiasında bulunmuştur.

Savunma İstenme Tarihi: 25.10.2020

Komisyon Kararı      : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : İki yayının özet, literatür, teori, sonuç ve kaynakça kısımları tamamen bir birinden farklı olduğu, Aynı veri setinden elde edilen sonuçlar iki farklı yayında iki farklı şekilde değerlendirildiği hukuki çerçevede açıklanmıştır. Bu kapsamda yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.

 

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×