Mahkeme gerekçesinde şu ifadeleri kullanmıştır: “Bilirkişiler tarafından hazırlanan 18.10.2021 tarihli bilirkişi raporunda özetle; “A.3 nolu eserin [Applied Ecology and Environmental Research] Yüksek Öğretim Kurulu Doçentlik Yönetmeliği Ziraat Orman ve Su Ürünleri alanında Doçentlik başvuru koşulunu sağladığı” yönünde kanaat bildirilmiştir. Taraflara tebliğ edilen bilirkişi raporuna itiraz edilmemiş olup, bilirkişi raporu Mahkememizce karara esas alınabilecek yeterlilikte bulunmuştur. Dava dosyasında yer alan tüm bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporu bir arada değerlendirildiğinde, davacının 2020 Mart Döneminde Doçentlik başvurusuna eklediği bilimsel eserlerinden A.3 nolu eserin doçentlik başvurusunda kullanılmasında hukuka ve mevzuata engel bir durumun olmadığı, söz konusu eser için öngörülen 10 puanın davacının toplam puanına eklendiğinde 46,47 puana ulaşıldığı, söz konusu puanın asgari başvuru koşullarını sağlamak açısından yeterli olduğu anlaşıldığından, davacının doçentlik başvurusunun asgari şartları sağlamadığı gerekçesiyle iptal edilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” 18.11.2021

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×