Dava Yönetim ve Strateji Bilim Alanından doçentlik başvurusu yapan müvekkilin Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nce oluşturulan Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu tarafından yapılan incelemede “intihal ve sahtecilik” eylemlerini gerçekleştirdiğinden bahisle doçentlik başvurusunun iptaline ilişkin işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İntihal ve sahtecilik iddialarına konu eseriyle, intihal yoluyla yeniden yayımlandığı iddia edilen eser kıyaslanmış ve bu kıyaslama sonucunda davamızda ileri sürdüğümüz hususlar kapsamında şu tespitler yapılmıştır: “intihal ve sahtecilik iddiasına konu eserinin veri toplama çalışmalarının ve arama konferansının 2012 yılı içinde yapıldığı; ilgili belgelerde XXX Üniversitesi’nin geçmişine vurgu yapıldığı, aynı ifadeye söz konusu eserde de yer verildiği görülmektedir. XXX Üniversitesi 19XX yılında kurulmuş olduğu bu ifadede bir yanlışlık yoktur. Bu tespitimiz aynı eserde geçen Teknokent bahsi için de geçerlidir. XXX Üniversitesi’ne ait XXX Teknokent de 20XX yılında kurulmuştur. Ayrıca, tüm Türk üniversiteleri gibi XXX Üniversitesi de Bologna sürecine katılım sağlamıştır.

Bu tespitlerimiz de, intihal ve sahtecilik iddialarının muhatabının davacıdan ziyade XXX adlı korsan dergide yayımlanmış makalenin yazarları olması gerektiğine işaret etmektedir.

Yukarıdaki tespitler uyarınca, davacının intihal ve sahtecilik iddialarına konu eserinin XXX adlı dergide yabancı birtakım kişilerce yayımlanmış makaleden intihal yoluyla oluşturulmuş olma ihtimalinin düşük ve gerçekçilikten uzak olduğu; aksine, XXX adlı dergide yabancı birtakım kişilerce yayımlanmış makalenin, davacının yazarları arasında yer aldığı bildiri metninin kopyalanıp küçük değişiklikler sonrası yayımlanmış olma ihtimalinin daha yüksek ve gerçekçi olduğu kanaatine varılmıştır.”

Açıklanan nedenlerle, 29/04/2021 tarihinde dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup müvekkil unvanı almıştır.

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×