Başvuru Dönemi       : Ekim 2018

Komisyon                   : Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Sosyoloji

İddiaya Konu İhlal    : Yağmacı Dergi, Dilimleme (m.4/1-d), Kendinden aşırma

İddianın özeti             : * Söz konusu dergi paralıdır ve yayın ilkeleri belirli değildir.

 * Makaleler doktora tezi bölünerek oluşturulmuştur.

  * Makalede doktora tezinden alınan kısımlara atıf verilmemiştir.

Komisyon Tarihi      : 26.01.2021

Komisyon Kararı      : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.

 

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×