Tarafımızca, Ocak 2021 Döneminde “1091-Tıbbi Biyoloji” Bilim Alanından doçentlik başvurusunda bulunan müvekkilimiz adına, asgari başvuru koşullarını sağlamadığı yönündeki Doçentlik Komisyonu’nun 10/06/2021 tarihli kararı doğrultusunda başvurusunun iptal edilmesine ilişkin tesis edilen işlemin; asgari başvuru koşulları sağladığı, jürinin değerlendirmesinin hatalı olduğu, Acta XXX ve Acta XXX dergilerinin kabul red şartına bağlı olmaksızın ücret talep ettiği, yağmacı/şaibeli dergi niteliği taşımadıkları, aralarında çıkar ilişkisi olmadığı, XXX Biology dergisinin de 2018 yılından yayımlanmış olması nedeniyle 07/03/2019 tarihli Genel Kurul kararı uyarınca kullanılmasında bir sakınca olmadığı, idarenin 07/03/2019 tarihli kararı geçmişe dönük uyguladığı, eşitlik ilkesine aykırı olarak belirtilen dergilerde eseri yayımlanan başka adayların jüri değerlendirmelerinde sorun yaşamadığı, yağmacı dergilerin listesinin oluşturulmaması ve bu konuda net bir çizgi çizilmemesinin mağduriyete neden olduğu, dolayısıyla hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istemiyle dava açılmıştır.

  1. İdare Mahkemesi kararında kısaca şu şekle hüküm kurmuştur :

“ ÜAK tarafından şeffaf bir şekilde belirlenerek adayların erişime açılmış yağmacı/şaibeli dergi listesinin bulunmaması ile aynı dergide eserleri yayınlanmış iki aday için farklı değerlendirme yapılmasına sebep olunabileceği de gözetildiğinde söz konusu 6745644, 6745656 ve 6745667 nolu yayınların beyannamede kullanılmasında hukuka aykırı bir durum olmadığı, dolayısıyla davacının asgari başvuru koşullarını sağladığı anlaşıldığından tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan işlemin uygulanması halinde bu işlemin davacının akademik ve ekonomik hayatına ilişkin olması nedeniyle uygulanması halinde telafisi güç zararların doğacağı da açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanun’un 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere, 14/10/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×