Doçentlik sınav yönetmeliğin 7. Maddesinde yapılan değişikliklerle bu inceleme yetkisi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına devredilmiştir

Doçent adaylarının yayınlarında bilimsel araştırma ve yayın Etiğine aykırı davrandığını iddia edilmesi halinde iddialar Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği kurullarında incelenmekte idi. 6 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayinlanan Docentlik sinav yonetmeliginde degisiklik yapilmasina dair yonetmelik ile Doçentlik sınav yönetmeliğin 7. Maddesinde yapılan değişikliklerle bu inceleme yetkisi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına devredilmiştir. Yeni düzenlemeye göre;

Eser incelemesi yapan jüri üyeleri, başvuru dosyasında yer alan herhangi bir eserde bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiasında bulunursa veyahut adayın doçentlik başvuru süreci devam ederken aday hakkında doçentlik başvuru dosyasında sunmuş olduğu herhangi bir eserinde bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık bulunduğu iddiasını içeren şikâyet veya ihbar başvurusu yapılması durumunda iddialar ilgili Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği komisyonu tarafından incelenir.

İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu tarafından incelenen bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiasının doğru olmadığının tespiti halinde, doçentlik değerlendirme süreci kaldığı yerden devam eder.

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında yapılacak inceleme neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar verilen aday, doçentlik sınavı başvurusunda başarısız sayılır.

İnceleme neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar verilen aday hakkında gerekli işlemlerin yapılması için alınan karar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Bildirim üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından, adayın bağlı olduğu yükseköğretim kurumuna veya bağlı bulunduğu kuruma gerekli disiplin ve diğer idarî işlemlerin başlatılması amacıyla bilgi verilir.

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×