7100 Sayılı Kanun ile birlikte 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 ve 24. Maddelerinde Doçentlik Sınavı şartlarına ve Üniversitelerarası Kurulun işleyişine yönelik hükümler getirilen yeni hükümler nedeniyle yapılacak düzenlemelere ile bağlantılı olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 15.04.2018 tarihli ve 30392 sayılı Resmi Gazete’de Doçentlik Sınav Yönetmeliği yayımlanmıştır.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan değişiklikle birlikte Doçentlik Sınavı sözlü sınav aşamasının kaldırılmış -üniversite kadro için ek kriter olarak sözlü sınav getirmediği sürece- yabancı dil sınırı elli beşe düşürülmüş ve bu değişiklikler Doçentlik Sınav Yönetmeliğine de yansımıştır. Yönetmelikte işlemlerin Doçentlik Bilgi Sistemi(DBS) üzerinden yürüyeceğine yönelik hükümler getirilmiştir.

Yönetmeliğin 4. Maddesinde göre Doçentlik Sınavına Başvuru şartları doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya belirlenmiş sanat dallarının birinde yeterlilik kazanmış olmak, elli beş yabancı dile sahip olmak ve belirlenen asgari sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır.

Doçentlik Sınavı Ön İnceleme ve Eser İnceleme olmak üzere iki aşamada yapılacak olup sözlü sınav aşaması kaldırılmıştır. Ön İnceleme; “Doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından ilgili bilim/sanat alanlarından görevlendirilen en az iki profesör tarafından yapılan inceleme ile belirlenir” şeklinde tanımlanmakta ve incelenmektedir. Eser İnceleme aşaması ise 5. maddede “değerlendirme jürisinin oluşturulması” ve 6. madde de “doçentlik değerlendirmesi” olarak ayrıntılı hükümlerle düzenlenmiştir.

Jüri üyesinin veya şikâyet/ihbar başvurusu ile doçent adayının eserlerinde bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddia edilmesi durumunda gündeme gelen bir diğer aşama ise etik inceleme aşaması olup, bu duruma ilişkin ayrıntılı hükümler Anılan Yönetmeliğin 7. maddesinde düzenlenmiştir.

Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin tam metnine ulaşmak için tıklayınız. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180415-3.htm

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×