Akademik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafından Yükseköğretim alanında sunulan başlıca hukuki hizmetler şunlardır;

 • Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan lisans, ön lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik işlemleri ile ilgili danışmanlık yapmak, idare tarafından alınan denkliğin reddi, seviye tespit sınavı(STS), ders tamamlama ve zımni red kararlarına karşı iptal ve tam yargı davası açmak,
 • Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Profesörlük Unvanlarının denkliği ile ilgili başvurularda danışmanlık yapmak ve ortaya çıkan uyuşmazlıklarda idari ve adli yollara başvurmak,
 • Vakıf yükseköğretim kurumlarının kuruluş işlemleri, kuruluş taahhüt değişikliği, eğitim-öğretime başlanmasına ilişkin işlemler, gayrimenkul işlemleri ve mütevelli heyet ile ilgili işlemler hakkında danışmanlık yapmak, idare ve kişilerle ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda yargı yollarına başvurmak,
 • Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler tarafından yapılan inceleme, disiplin ve ceza soruşturması sürecinde danışmanlık yapmak ve sonucunda alınan kararlara karşı idari ve adli yollara başvurmak,
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Doçentlik Sınav Yönetmeliği uyarınca Doçentlik Sınavı başvuruları ile ilgili danışmanlık yapmak ve ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda idari ve adli yollara başvurmak,
 • Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında yapılan incelemeler hakkında danışmanlık yapmak ve uyuşmazlıklarda idari ve adli yollara başvurmak,
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı(ÖYP) kapsamında yürütülen bütün işlemler ile ilgili uyuşmazlıklarda idari ve adli yollara başvurmak,
 • Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerde görev yapan idari personelin görevi ile ilgili konular, özlük hakları ve diğer her türlü uyuşmazlıklarda idari ve adli yollara başvurmak,
 • Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla(YLSY) lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek öğrencilerle ilgili uyuşmazlıklarda idari ve adli yollara başvurmak,
 • Üniversitelerdeki yatay ve dikey geçiş işlemleri ile ilgili uyuşmazlıklarda idari ve adli yollara başvurmak,
 • Türkiye bursları ve ikili anlaşmalar kapsamında öğrenim gören öğrencilerin yerleştirme ve diğer işlemleri ile Mevlana Öğrenci Değişim Programı ve Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda idari ve adli yollara başvurmak,
 • Öğretim elemanlarından mecburi hizmeti olanların mecburi hizmetlerinin bir başka üniversiteye veya kuruma devri ile ilgili işlemlerde ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmek,
 • Üniversitelere tahsis edilen öğretim elemanı kadroları ile ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklarda idari ve adli yollara başvurmak,
 • Akademik Kadro İlanları ile ilgili uyuşmazlıklarda idari ve adli yollara başvurmak,
 • Üniversitelerde yabancı uyruklu öğretim elemanlarının çalıştırılmalarına ilişkin işlemler ile ilgili uyuşmazlıklarda idari ve adli yollara başvurmak,
 • Yükseköğretim ve üniversiteler ile ilgili diğer tüm işlemlerde danışmanlık yapmak.

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×